διαλογιζόμεθα

διαλογιζόμεθα
διαλογίζομαι
balance accounts
pres ind mp 1st pl
διαλογίζομαι
balance accounts
pres ind mp 1st pl
διαλογίζομαι
balance accounts
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)
διαλογίζομαι
balance accounts
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”